29. června 2021

Dokážete si představit lepší zakončení školního roku než společný piknik v přírodě? My ne, a proto jsme v úterý 29. 6. vyrazili do lesoparku Borky, kde jsme s kolínskými medvědy prožili předposlední červnové dopoledne.

Příjemné prožití letních prázdnin přejí žáci III. a IV. B s Mgr. Ivanou Mikšovskou a Mgr. Kateřinou Zoubkovou

Mgr. Ivana Mikšovská a Mgr. Kateřina Zoubková, třídní učitelky