1. září 2021

Letošní slavnostní přivítání prvňáčků 1. září bylo neobyčejné. Stejně jako v loňském roce bylo posunuto na 9. hodinu kvůli koronavirovým opatřením, avšak novopečené prvňáčky přivítal na obou pracovištích nový pan ředitel. Prvňáčky mezi sebou vítáme samozřejmě i my ostatní, starší spolužáci, učitelé a ostatní pracovníci školy, a přejeme jim do nadcházejících let jen to dobré. Vítejte!

Mgr. Miroslav Zoubek