18. listopad 2021

Ve čtvrtek 18. listopadu jsme se společně vydali na zajímavou exkurzi do science centra Techmanie Plzeň. Naši dlouhou cestu autobusem přebila spousta zážitků, které jsme si z expozice přivezli. Jednotlivá stanoviště v science centru byla navržena tak, abychom hravou formou přišli na určité technicko-přírodovědné zákonitosti. A to nás velmi bavilo. U fukaru s balónkem jsme zkoušeli, jak proudění vzduchu ovlivňuje dráhu jeho letu. Na nakloněné ploše Titaniku jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se cítili lidé, když se potápěl. Motala se nám hlava a člověk si rázem uvědomil, jak obtížné je v dané chvíli udržet balanc a celkovou rovnováhu. Měli jsme možnost vyzkoušet si mnoho dalších jevů, např. Archimédův zákon, elektrostatický výboj, vnímání různých frekvencí zvuku. Někteří si zařídili bagr či moderovali v televizním studiu zprávy o počasí. Asi nejvíce se nám líbilo obří jo-jo, které se nacházelo hned u vstupu do expozice. Pokud jsme se ho chytili a táhli celou vahou svého těla dolů, povytahovalo nás postupně vzhůru a člověk se mohl pěkně pohoupat.

Odpoledne jsme se zúčastnili science show na téma tekutý dusík. Protože máme chemii teprve prvním rokem, byly pro nás informace velmi zajímavé. Dozvěděli jsme se mnoho o jeho vlastnostech a použití v praxi.

Výlet byl financován z fondů Evropské unie, a tak každý z nás dostal bohaté občerstvení formou předem připraveného balíčku. Z exkurze jsme si odnesli cenné zkušenosti, které nám přiblížily techniku i přírodní vědy z praktické stránky života.

Mgr. Iveta Korečková a Mgr. Jana Linhartová, třídní učitelky