13. června 2021

Žáci z V. A už to vědí. Zkusili si ji nejdřív ve škole namalovat a v pátek 4. 6. 2021 i vytvořit z přírodního materiálu.
Posuďte sami, jak se jim to povedlo.

Mgr. Hana Žaludová, třídní učitelka