22. června 2021

V osmém ročníku jsou v rámci hodin matematiky probírány základy statistiky. Tentokrát své nabité znalosti žáci ověřili na statistickém průzkumu krabičky lentilek a průzkumu barev v ní obsažených.
Své výsledky měli zpracovat do tabulky se zaznamenáním četností a kruhového diagramu.
Konzumace byla povolena po zpracování všech údajů. 😀

RNDr. Šárka Jirušová, třídní učitelka