15. říjen 2021

Mezinárodní den bílé hole je dnem, který nás upozorňuje, že v našem okolí žijí nevidomí lidé. Proto si naše třída tento den připomněla tím, že někteří z nás se dobrovolně stali na chvíli nevidomými žáky. Zkusili jsme si na vlastní kůži, jaké to je nevidět. Nevidomým spolužákům pomáhali dobrovolní osobní asistenti. Všichni zúčastnění byli překvapeni, co to vše znamená. Zkušenost to byla zajímavá, která nás přiměla zamyslet se a pochopit potřeby a přání těch, kterým osud nedopřál vidět. Máme vzkaz pro všechny velké i malé: „Pomáhejte v životě všem, kteří to potřebují!

žáci III. A