11. listopad 2021

Exkurze do dílen SOŠ a SOU stavební Kolín pro nás byla velice zajímavá. Od školy nás na Zálabí a zpět přepravil předem objednaný autobus. Navštívili jsme několik odborných učeben, kde právě probíhala praktická výuka v oboru malíř, klempíř, instalatér, elektrikář, truhlář atd. Nejvíce nás bavila výroba vlastního adventního svícnu, během které jsme si ověřili naši kreativitu a zručnost. Nechybělo ani malé občerstvení, které každému z nás přišlo vhod. Z exkurze jsme si odnesli mnoho cenných zkušeností. Mnohým z nás pomohou při volbě budoucího povolání.

Mgr. Iveta Korečková, třídní učitelka