17. června 2021

Na přednášku o energetice této doby i budoucnosti si s žáky IX. ročníků přijeli popovídat nezávislí odborníci na energetiku. Přednáška obsahuje globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku. Dále představí stručně všechny typy zdrojů energetického mixu, jejich výhody i nevýhody a další ekologické, ekonomické i politické souvislosti energetiky. Beseda trvala 2 hodiny a skládala se z výkladu pomocí prezentace, kde přednášející i žáci pracovali s grafy, popisovali fotografie. Promítl se také film o atomu, jaderné fúzi i štěpení. Následovala diskuze, kde se mimo jiné mohli žáci podívat na uran-235. Besedu pořádá a financuje skupina ČEZ.

Mgr. Jana Linhartová, učitelka