10. únor 2019

Od září pracuje na naší škole nový kroužek „Turistika v okolí Kolína“. Činnost kroužku je zaměřena na poznávání přírody a turistických zajímavostí v nejbližším okolí našeho města. Výpravy začínají tak, že si nejprve řekneme, které místo budeme poznávat. Dojedeme autobusem nebo vlakem do obce vzdálené 8 – 10 km od Kolína a vracíme se zpět po turistické značce. Cestou si všímáme přírodních krás, navštěvujeme zajímavá místa, učíme se chovat v přírodě. V prvním pololetí jsme tak zvládli cestu z Jelena, Býchor, Konárovic, Vítězova, Křečhoře a Starého Kolína. Před vánočními svátky jsme se prošli krásně vyzdobeným Kolínem. Na závěr jsme pracovali s mapou. Zakreslili jsme si všechny naše výpravy a zhodnotili zábavnou formou činnost kroužku.
Těšíme se na další společné výlety.

Mgr. Ladislava Novotná, vedoucí kroužku