21. listopad 2019

Žáci šestých, osmých a devátých ročníků měli možnost vyzkoušet si v rámci tělesné výchovy základy první pomoci. Nejvíce žáky bavila resuscitace, kterou si vyzkoušeli na resuscitační figuríně. Zaujalo i polohování do stabilizované polohy, do níž uváděli své spolužáky. Žáci by nyní měli mít povědomí o tom, jak se zachovat v případě, kdy je nějaká osoba ve stavu bezprostředního ohrožení života.

Mgr. Kateřina Kárová, učitelka