22. listopad 2019

Výuka anglického jazyka na naší škole v průběhu 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020 přinesla několik aktivit nad rámec běžné výuky.
V rámci Evropského dne jazyků si žáci 1.- 5. ročníku vyzkoušeli hodinu anglického jazyka s rodilými mluvčími z Jazykové školy LEVL languages Kolín.
Hodina byla zaměřena na každodenní konverzaci v cizím jazyce – děti se představily a odpovídaly na otázky o svém životě. Hravou formou si rozšiřovaly slovní zásobu a opakovaly si základní gramatické jevy.

Žáci druhého stupně navštívili divadelní představení v anglickém jazyce:
5. – 7. ročník Lazy Goat
8. – 9. ročník Last wish
Obě představení byla vtipná, moderní, herci byli úžasní a angličtina srozumitelná s přiměřenou slovní zásobou.

Snažíme se, aby výuka cizích jazyků byla pro žáky motivující k dalšímu sebevzdělávání.                     

Vyučující cizích jazyků