28. – 29. listopad 2019

Naše škola je již třetím rokem zapojena do Příběhů našich sousedů. V rámci tohoto projektu jsme se mohli se čtyřmi třídami zúčastnit workshopů společnosti Post Bellum, která právě Příběhy… zaštiťuje.
IX. B si vyzkoušela, jak u nás v 50. letech probíhala kolektivizace. Třídy IX. A, VIII. A a VIII. B se zúčastnily workshopu Doma a jinde. Tato dílna se snaží žákům zprostředkovat atmosféru 30. let 20. století v Československu a to tak, že si děti vyzkouší spoustu rolí. Musejí jednat, rozhodovat se i třeba přesvědčovat.

Kateřina Líbalová, Magdalena Jehličková o workshopu napsaly:
„Mohli jsme si zkusit život 20. století jak z pohledu politiků, tak z pohledu normálního občana. Nejdříve jsme se rozdělili do skupin a zastupovali jsme různé politické strany. Zjistili jsme, že rozhodovat o různých věcech tak, aby to bylo výhodné jak pro zemi, tak pro občan, je velmi obtížné. Také jsme se seznámili s příběhem Evy Kalivodové. Eva byla židovského původu, kvůli čemuž byla nucena čelit útrapám, které si jen těžko dovedeme představit.
My s ní prožívali okamžiky jejího života v krátkých scénkách, které jsme sami předváděli. Četli jsme z jejího deníku, v němž psala o své předlouhé cestě do Palestiny. Musela kvůli ní opustit svou rodinu, kterou už pak nikdy neviděla. Zahynuli totiž během holocaustu.
Workshop jsme si velice užili, nutil nás zamyslet se nad naší dobou.

Žáci si tak vyzkoušeli principy fungování zastupitelské demokracie, mohli vnímat dobový vzestup antisemitismu, xenofobie i vypjatého nacionalismu. Pojem uprchlictví je i v dnešní době fenoménem a je jen dobře, že v podobných programech můžeme nahlížet na tuto problematiku z mnoha úhlů.

Magdalena Jehličková, Kateřina Líbalová, VIII. B
Mgr. Helena Kopřivová, učitelka