29. květen 2019

Dne 29. 5. 2019 se naše třída za doprovodu p. uč. Coubalové vydala na Projektový den na SOŠ a SOU stavební Kolín. Přijel pro nás autobus, který nás dovezl na místo určení, kde na nás čekal pan mistr odborného výcviku a jeho dva studenti. S jejich pomocí si každé z dětí zkusilo svářet novodurové trubky a vyrobili jsme si tak „instalatérskou pistolku“. Všem se den náramně líbil a bavila nás práce v oboru instalatér. Celá třída si návštěvu SŠ velmi užila, ale sem tam se naskytla i malá popáleninka.

Karolína Kysilková, VII. B