31. březen 2019

Březen je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce. Pomalu se loučíme se zimou a vítáme mezi námi jaro. Mimo to však oslavujeme knihy, které jsou nekonečným zdrojem poznání. Jak řekl Jan Amos Komenský: „Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.“
Jedním ze záměrů naší školy je naučit děti knihy milovat.  A protože si tohoto svátku vážíme, čteme s dětmi knížky nejen v českém jazyce, ale také v hodinách cizích jazyků. Je to krásná příležitost, jak rozvíjet slovní zásobu a seznamovat žáky s tradicemi a zvyky jiných národů. Neboť jak všichni víme: „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“

PaedDr. Zdeňka Kroupová, učitelka