19. červen 2019

19. června jsme měli poslední hodinu dějepisu v rámci povinné školní docházky. Zavzpomínali jsme na pojmy z dějin 20. století vyplňováním alfa boxu a zahráli si nejnovější vydání hry Timeline – vydání České dějiny. Mnoho z nás zjistilo, že stále máme mezery v letopočtech a máme co dohánět. O konkrétních datech to ale tak úplně není, hra totiž podněcuje přemýšlení o tom, co bylo dříve, co později. Co muselo předcházet čemu a podobně. Velmi často jsme si, my holky, pomáhaly analýzou obrázků a třeba podle módy odhadovaly, do které doby událost zařadíme.

Anna Havlíčková, IX. B