18. říjen 2019

Dne 18. října se IX. B zúčastnila programu primární prevence s paní policistkou. Obsahem byla šikana a její podoby. Pro nás velmi zajímavé téma. Mluvilo se hlavně o šikaně fyzické a duševní, o kyberšikaně, o porušování práv druhých lidí. Také jsme dopodrobna rozebírali, jak se šikana projevuje, jaký druh je horší, jaké bývají následky šikany fyzické i duševní. V závěru přednášky jsme se seznámili s konkrétními příběhy. Smutným dovětkem byla skutečnost, že většina jejich aktérů skončila v psychiatrické léčebně nebo spáchala sebevraždu.

Kristina Břicháčová, IX. B