17. červen 2019

To byla jedna z otázek, kterou navodil přednášející na besedě o energetice. Deváťáci odpověděli z vlastních zkušeností: „Určitě ne.“
Následovaly další otázky, prezentace faktů i praktické ukázky. Na konci žáci odcházeli obohaceni nejen o poznatky, ale také o poznání, že nad věcmi je potřeba přemýšlet.

Mgr. Vladimír Hradecký, učitel