13. listopad 2019

Velké a vřelé poděkování letí z Alíkova do 2. ZŠ v Kmochově ulici. Žáci VII. A byli velmi laskaví a zorganizovali sbírku pro naše útulkové čtyřnohé obyvatele. Hromadu krmení i jiných psích dobrot s námi jela převzít i půlroční fenka leonbergra Alfina. Po naložení vzorně zkontrolovala uskladnění.
Děti jsou úžasné, patří jim náš obdiv. Děkujeme také jejich panu třídnímu učiteli Zoubkovi a učitelskému sboru včetně vedení školy za podporu tohoto báječného nápadu.
My z Alíkova vám ještě jednou děkujeme za laskavost, kterou jste darovali našim pejskům, a přejeme vám, aby se vám dostávalo stejně tak a ještě hromadu navrch.
…a pan učitel ještě dodává, jak to vlastně bylo:
„Třída VII. A z 2. ZŠ se letos již podruhé účastnila projektu Nadace Karla Janečka „Jsem laskavec“. S nápadem, který si žáci odhlasovali, přišel žák Pavel Ehrman. Celá sbírka probíhala zhruba měsíc a se svou trochou přispěla celá škola včetně učitelů. Žáci si sami organizovali služby, které na chodbě vybíraly příspěvky, a sami vytvářeli děkovné kartičky pro děti, které jim něčím přispěly.“

převzato z facebookové stránky Psího útulku Kolín