10. říjen 2019

Jednodenní výlet do našeho sousedního okresního města absolvovali žáci z nově utvořené VI. A. Cílem bylo se lépe poznat i mimo prostory školy. Program spočíval v procházce historickým centrem a v plnění různých aktivit, které si připravila školní psycholožka, asistentka pedagoga i třídní učitelka. Žáci si vyzkoušeli práci v týmech, přičemž si měli otestovat svou vnímavost k ostatním spolužákům, svou schopnost volit vhodnou strategii, včetně rozdělení rolí, při plnění společných úkolů. Věřím, že pro mnohé bylo dopoledne v tomto ohledu poučné i zábavné zároveň.

Mgr. Helena Kopřivová, třídní učitelka