15. – 17. květen 2019

Žáci naší školy se ve dnech 15. až 17. 5. 2019 zúčastnili již tradiční výstavy o životním prostředí, která jim umožnila nahlédnout do problematiky ekologie a péče o faunu a flóru. Jejich aktivita a úsilí byla oceněna četnými odměnami.

RNDr. Šárka Jirušová, učitelka