16. červen 2019

Žáci druhého stupně byli v hodinách tělesné výchovy zapojeni do testování v rámci Sazka olympijského víceboje.
Všichni žáci plnili během celého školního roku disciplíny testující jejich výbušnost, rychlost, sílu, ohebnost, rovnováhu i vytrvalost. Ti, kteří splnili všechny disciplíny, obdrželi olympijský diplom.
Cílem nebyly pouze nejlepší výkony, ale u každého jsme mohli vyzdvihnout žáka najít jeho přednosti a dle toho mu doporučit sporty, pro které má talent.
V rámci jednotlivých tříd mají nejvyšší talent index tito žáci:
IX. AB – Dominik Šestauber: 64%, Helena Jehličková: 69%
VIII. AB – Filip Přikryl: 65%, Zuzana Höfnerová: 64%
VII. AB – Šimon Hájek: 81%, Magdalena Jehličková: 72%
VI. AB – Petr Szitás: 70%

Mgr. Kateřina Kárová, učitelka