6. leden 2022

6. AB: Pravěk

Dvouměsíční blok „Cesty do pravěku“ začal stavbou jeskyně. Pravěcí umělci si vytvořili v jeskynních podmínkách „kamennou stěnu“, na které rituálně oživovali lovenou zvěř. Zahanbit se nedali ani sochaři při modelaci venuší, hliněných šperků. Závěrem byla vycházka s cílem výtvarných her a stavby megalitických staveb na Kmochově ostrově.

7. AB: Byzanc

Úvodním tématem sedmých ročníků bylo byzantské umění. Mozaiky a jejich úroveň nás inspirovaly i motivovaly k dokončení náročné práce. Na obdivuhodný výsledek se podívejte sami.

7. AB: Románské umění

Hrdinské romány, rytíři jako hrdinové doby, mohutné zdi, malá oblá okna a výjimečnost staveb střední Evropy v době románské kultury sedmáci ztvárnili opět velmi dobře.

8. AB: Svoboda

Romantik Eugѐne Delacroix, Svoboda vedoucí lid (námět z Velké francouzské revoluce) vs. svoboda dnes. Kdo, nebo co nás vede dnes? Co je svoboda dnes? Jak vnímám já svobodu? Co je svoboda konkrétně pro mě? Co mi bere svobodu? Zodpovědnost a svoboda. Aktuální a vážné téma na dlouhé diskuze, které byly velmi plodné, zajímavé i obohacující. Výsledkem výtvarným byly plakáty Svobody a malba Moje socha svobody.

9. AB: Co už je a co není umění.

Odkud kam je umění. Co je a co už umění není? Důležitá otázka pro nejvyspělejší studenty školy. A když už pointu umění chápeme, pojďme ho prožít. Akční umění a Jackson Pollock na dvoře naší školy.

Škola

Současná prezentace práce na chodbách školy. Vánoční atmosféru koncertu podtrhla i vánoční výzdoba.

Mgr. Lucie Přichystalová, učitelka výtvarné výchovy