1. června 2022

Ve středu uspořádali žáci IX. ročníků soutěže na Den dětí pro žáky I.–III. tříd. Naši nejmenší soutěžili o řadu zajímavých cen, které byly škole darovány nesmírně štědrými rodiči. Deváťáci odvedli velký kus práce. Odměnou jim byl nejen pohled na spokojené oči dětí, ale pro někoho i drobné grilování na školní zahradě.

Miroslav Zoubek, třídní učitel IX. A