2. června 2022

Celé dopoledne jsme se věnovali otázce volby střední školy a svého budoucího povolání. Aktivity, které pro nás měla paní lektorka připravené, byly velmi zajímavé. Na úvod jsme se měli zamyslet, jak by měla vypadat ideální střední škola pro každého z nás, co by nám měla nového přinést, čím by nás měla obohatit. Následně jsme pracovali ve skupinkách. Společně jsme malovali, jak si představujeme podobu úspěšného člověka. Někdo vyzdvihl kariéru, peníze a bohatství, jiný zase radost, spokojenost a lásku ve vztazích. Z těchto názorů pak vyplynuly rozmanité pohledy na hodnoty v životě každého z nás. Když jsme si měli vybrat kartičku s konkrétním povoláním a následně definovat, proč se hodíme, či nehodíme k dané profesi, jaké máme vlastnosti, předpoklady a talent, otevřelo nám to doslova oči. Uvědomili jsme si, že právě podle těchto kritérií si dokážeme správně zvolit budoucí obor studia, který nás bude naplňovat. Škála pracovních pozic je veliká. Nemusíme se stát pouze učitelem, lékařem, elektrikářem nebo instalatérem. Stačí se jen pozorně rozhlížet kolem sebe a uvědomovat si, odkud se různé předměty berou, kdo je vymýšlí či vyrábí. V životě je důležité jít si za svým cílem a nenechat se odradit prvními neúspěchy. Workshop jsme zakončili debatou o top moderních zaměstnáních, o kterých řada z nás dosud ani neslyšela. Z projektového dne si odnášíme mnoho cenných rad, které nám určitě pomohou při naší další cestě životem.

třída VIII. A