květen – červen 2022

K volnočasovým aktivitám ve školní družině patří i návštěva dopravního hřiště v areálu Vodního světa. Jízda na motokárách patří k oblíbeným zábavám nejenom pro kluky, ale i pro děvčata. Děti z I. a III. tříd si aktivně vyzkoušely, jak se má jezdit podle dopravních značek, které se musely předem naučit. Všem se jízdy povedly a nikdo nezpůsobil nehodu, nebo dokonce zranění.

Vycházka ke kolínské rozhledně, vodárně, byla dalším zpestřením MDD. Děti byly překvapené, kolik schodů musí vyšlapat, než vyjdou do nejvyššího patra. Za odměnu byl krásný pohled na všechny světové strany do okolí Kolína, a dokonce až na vrcholky Krkonoš. Pro některé děti to byl přímo sportovní výkon, protože tolik schodů nikdy ještě nevyšlapaly. Všichni to zvládli, a tak na sebe mohou být malí turisté pyšní. Podobných výletů musíme v příštím školním roce naplánovat více.

Ilona Havelová, Michaela Břicháčová, Iva Jarošová, vychovatelky ŠD