31. říjen 2022

Halloween je původně keltský svátek, který se tradičně slaví především v anglosaských zemích 31. října, v předvečer Všech svatých. Tento svátek postupně získává na popularitě i u nás. V hodinách anglického jazyka si ho každoročně připomínáme. Letos měly děti možnost vyzkoušet si různé halloweenské hry, např. „bobbing for apples“ nebo „eyeball pong“. Nejvíce však děti bavilo střílení duchů a závod v pojídání netopýrů (samozřejmě perníkových; poznámka pro milovníky zvířat).

Mgr. Marcela Hradecká, učitelka