15. září 2022

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022

Naše škola se i v letošním školním roce zapojila do projektu „Doučování žáků škol“ podporovaného z fondu EU (Financováno Evropskou unií – Next Generation EU).

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Žáci si mohou procvičovat, doplňovat či upevňovat učivo zejména matematiky, českého jazyka nebo cizích jazyků.

V rámci projektu škola nabízí:

  • individuální doučování žáků
  • skupinové doučování žáků

Do projektu je zapojeno:

  • 14 vyučujících
  • více než 70 žáků školy z prvního i druhého stupně

Stránka projektu Doučování žáků škol.

Mgr. Monika Kysilková, učitelka