17. června 2022

Děti z III. ročníku měly tři roky v budově školní družiny školu i družinu. V pátek 17. 6. poznaly známé prostory trochu jinak. Třeťáci se sešli v podvečer, kdy se vydali po naučné stezce lesoparkem v Borkách. Odvážlivci měli možnost si vyzkoušet chůzi po laně. Procházka večerním lesem byla pro mnohé zajímavou zkušeností a zážitkem. Po návratu dobrovolníci složili
bobříka odvahy na opuštěné, potemnělé školní zahradě. Po těchto výkonech všichni zaslouženě zalezli do spacáků a spali a spali až do soboty…

Bc. Iva Jarošová, vychovatelka