15. června 2022

V čase školních výletů vyjela školní družina do nedalekého zábavního centra v Choťovicích, kde všichni skákali, házeli, přelézali, a dokonce si i pořádně zakřičeli, zkrátka vyřádili se. Všem se výlet líbil. Byla to příprava na blížící se prázdniny, kdy je pro pohybové aktivity nejvíce prostoru.

Ilona Havelová, Michaela Břicháčová, Bc. Iva Jarošová, vychovatelky