3. říjen 2022

Již druhým rokem na naší škole probíhá výuka cizinců s odlišným mateřským jazykem. Pod vedením paní učitelky Mgr. Blanky Němečkové a Mgr. Jany Mikeskové se děti zdokonalují v češtině tak, aby pro ně další učení ve škole bylo co nejpřirozenější a bezproblémové. Letos jsme otevřeli dvě skupiny pro žáky nejen naší školy, ale i dalších pěti škol z Kolínska.

Mgr. Jiří Němeček, ředitel školy