3. listopad 2022

První dva měsíce prožily děti díky pěknému počasí na školní zahradě a na dětských sportovních hřištích. Pohyb v jakékoli formě je vítaný pro všechny školáky, proto i vycházky na Kmochův ostrov nebo do lesoparku Borky byly příjemným zpestřením družinového odpoledne. V nadcházejících sychravých dnech budou aktivity už směřovány do prostor tříd. První listopadový den si děti z I. A, II. AB a III. A „zařádily“ jako strašidelné postavy, které se řídí pravidlem „kdo si hraje, nezlobí“ i v omezených prostorách školní družiny. Čarodějové a ostatní bytosti si slíbili, že se setkají na dalších shromážděních jako je masopustní karneval nebo jarní slet čarodějnic.

Ilona Havelová, Michaela Břicháčová, Bc. Iva Jarošová, vychovatelky