27. dubna 2022

Školního kola se zúčastnilo 18 žáků z prvního stupně a 31 žáků z druhého stupně. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti, která nebyla jednoduchá. Museli přejet přes houpačku, podjet pod překážkou, přenést činku, zastavit přesně na jednom místě… Vše měli ještě ztížené tím, že neměli své vlastní kolo, ale půjčené. Do okresního kola mohlo ale postoupit jen 8 žáků, 4 žáci z prvního stupně a 4 žáci z druhého stupně. Výběr postupujících byl tedy pro pedagogy velmi těžký. S vybranými žáky musíme ještě natrénovat pravidla silničního provozu a první pomoc. Práce máme ještě spoustu, ale pevně věříme, že do okresního kola, které proběhne 19. 5., vše zvládneme. Také děkujeme panu školníkovi, který nám velmi pomohl s přípravou překážek.

Mgr. Jana Linhartová, Mgr. Ivana Mikšovská, učitelky