21. června 2022

Žáci III. B si dopřáli na konci školního roku dva výlety. Na první výšlap vyrazili po levém břehu řeky Labe, kolem Krakorce přes Klavary do Nové Vsi, kde se odměnili výbornou zmrzlinou. Odtud pokračovali na vrchol kopce Bedřichov, kde si připomněli bitvu u Kolína. Z Bedřichovy vyhlídky přehlédli přes celý kraj až k obzoru ke Krkonoším. Nejvíce je ale potěšilo, když uviděli naši školu. Zpět si dopřáli cestu autobusem z Nové Vsi.

Druhý výlet měl neobvyklý cíl v Osečku. Téměř všemi smysly si děti vychutnaly dění na statku. Pohladily si úplně nejmenší telátka, pomazlily se s výstavní jalovičkou, nechaly si olíznout ruku. Sledovaly, jak se velké krávy spořádaně a tiše vracejí z pastviny do chléva. Pan zootechnik jim ukázal dojírnu a vysvětlil, co všechno je třeba zvládnout. Velké povyražení jim dopřál, když je pustil do traktoru a na malý nakladač. Po „práci“ se děti vydaly přes malebný Oseček k přívozu a pokračovaly k jezeru v Pňově. Tam zbaštily pizzu a chvíli si pohrály na hřišti. Zpět se opět svezly autobusem.

Mgr. Jaroslava Filounová, třídní učitelka