31. březen 2022

V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností si děti samy vyrobily a namalovaly kulisy a loutky do loutkového divadla. Při češtině se naučily recitovat pohádku O Červené Karkulce a napsaly pozvánky na divadelní představení. Společná práce celé třídy se povedla. Děti se domluvily na rolích, ve kterých vystoupí před dětmi z prvních, druhých a třetích tříd. Odměnou za náročnou přípravu byl potlesk mladších spolužáků.

Mgr. Hana Žaludová, třídní učitelka