12. května 2022

S blížícími prázdninami je větší počet zranění, která si mohou děti způsobit nejenom nešťastnou náhodou, ale i svojí neznalostí, lajdáctvím a hlavně neopatrností. Zdravotní pojišťovna připravila zajímavý program „Vzpoura úrazům“. Ve spolupráci se svými klienty, kteří po těžkých úrazech během sportovní aktivity zůstali upoutáni na invalidní vozík nebo zůstali odkázáni na berle, připravila zajímavé besedy pro děti od I. tříd až po náctileté. Tito delegáti navštívili i naši družinu, a tak děti z I. a III. tříd si vyslechly, jak stačí málo a celý život se dotyčnému během chvilky může obrátit naruby. Přiměřeně k věku hovoří otevřeně o tom, jak může dojít k těžkému úrazu. Děti viděly, že přes veškerá úsilí se tito lidé nevzdali, vypořádali se se svým handicapem a stále jsou plnohodnotnými občany a sportovci. Děkujeme všem, kteří připravili tento projekt, hlavně členům realizačního týmu, kteří objíždějí základní školy a varují zdravé děti před zbytečnými úrazy.

Michaela Břicháčová, Ilona Havelová, Iva Jarošová, vychovatelky ŠD