3. června 2022

V rámci 1. národní výstavy ušlechtilých koček byla v Kolíně vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Kočka“. Do této soutěže se zapojily děti ze školní družiny.
Cenu za vítězné obrázky získala:
Viktorie Vlčková, II. A;
Anna Pitkhart, III. B.
Vítězným žákyním blahopřejeme.

vychovatelky ŠD