8. březen 2023

V úterý se ve škole v rámci preventivního programu pod záštitou Policie ČR konala akce „Tvoje cesta načisto“, …

…přišla paní policistka. Rozdělili jsme se do skupin a vyplnili jsme anonymní dotazník. Paní policistka nám pustila dokument o návykových látkách. Během dokumentu jsme odpovídali na otázky. Po zhlédnutí dokumentu jsme se dozvěděli, že dokument byl natočen podle skutečné události.

Klára Doušová, Natálie Sršňová, IX. B

…na základě zhlédnutí videa, ve kterém byly líčeny skutečné události drogově závislých lidí, jsme plnili aktivity týkající se trestných přestupků, jež jsou s touto problematikou spojené. Dozvěděli jsme se mnoho důležitých a mnohdy pro nás nových informací, které nám usnadní bezpečný vstup do života.

žáci IX. A

…paní policistka nám povídala o různých návykových látkách a co se nám po nich může stát. Na začátku nám rozdala dotazníky, které jsme měli vyplnit předtím, než nám pustila dokument, abychom si ověřili, jaké máme znalosti, a po puštění dokumentu, v jehož průběhu jsme měli odpovídat na různé otázky ohledně různého porušení zákona, jsme ty samé dotazníky vyplňovali znovu, akorát podle toho, co jsme si pamatovali z dokumentu. Nakonec paní policistka dotazníky vybrala, aby zjistila, jaké máme znalosti a co si z dokumentu pamatujeme.

Ema Doušová, Veronika Linhartová, VIII. B

…bylo to pro nás ponaučné a moc se nám to líbilo. Dozvěděli jsme se hodně nových věcí. Aktivita při filmu nás bavila, jelikož jsme jako každý tým odpovídali na otázky z filmu. Paní policistka nám odpověděla na všechny naše dotazy, za což jsem byli rádi.

Adéla Bělková, VIII. A