20. březen 2023

Letošní prvňáci už dvakrát navštívili městskou knihovnu a dokázali, že jsou pozornými posluchači při poslechu čtené pohádky. Mnozí z nich už začínají být náruživými čtenáři. Na fotografii jsou zachyceni, jak využívají volný čas o přestávkách. Z naší školní knihovny si vyberou knihu, pohodlně se usadí a – čtou!

Mgr. Hana Žaludová a Mgr. Ivana Mikšovská, třídní učitelky prvňáků

Knihu si v družině připomínáme každý den. Pravidelně u společné četby po obědě odpočíváme. Děti měly za úkol přinést si svoji oblíbenou knížku, kterou každý následně svým kamarádům představil. Výběr knížek byl pestrý. Přes spoustu pohádkových knížek až po encyklopedie. Nejdříve jsme si o každé knížce něco pověděli, nakreslili obrázek a vytvoŕili na chodbě nástěnku. Naší snahou je, aby se čtení stalo samozřejmou pravidelností a hlavně náhradou za pasivní zábavu, kterou děti v současné době často upřednostňují. V dubnu nás čeká ještě návštěva Městské knihovny Kolín s předem domluveným programem. Relaxovat s dobrou knížkou mohou všichni od nejútlejšího věku až do dospělosti. Je dobré si tuto možnost připomínat nejen v měsíci březnu.

Jana Holanová, vychovatelka