23. a 28. červen 2023

Děti z II. ročníků zakončily docházku do družiny aktivním pohybem. Návštěva dopravního hřiště přiměla všechny zúčastněné připomenout si dopravní značky a pravidla silničního provozu. Oddychovou, ale zároveň sportovní činností byl minigolf v areálu Vodního světa. Všem se tyto akce líbily a můžeme je doporučit na volné prázdninové dny.

Bc. Iva Jarošová, vychovatelka