2. června 2023

V letošním roce jsme se v hodinách dějepisu učili o středověku a gotické kultuře. Chtěli jsme si naše nově nabyté znalosti ověřit v reálném světě, proto jsme podnikli exkurzi do Kutné Hory. Cestou z autobusového nádraží jsme si prohlédli úzké uličky středověké Kutné Hory, obešli jsme několikrát kostel sv. Jakuba, prošli jsme kolem Jezuitské koleje a došli až k Českému muzeu stříbra. Někteří z nás si vlastnoručně vyrazili pražský groš. Poté následovala prohlídka středověkého dolu. Náš průvodce, mimochodem bývalý učitel, nám velmi poutavě vyprávěl o těžké práci horníků ve středověku. Viděli jsme i nový nerost pojmenovaný staročeskéit, který byl nalezen v kutnohorském rudním revíru pod Kaňkem. Naše další cesta vedla chrámu sv. Barbory. Našli jsme na něm všechny prvky goticky, o kterých jsme se učili v dějepise – fiály, chrliče, vnější opěrný systém – no prostě krása. Po dlouhé procházce jsme si odpočinuli v zahradách GASKU. Viděli jsme několik děl moderního umění, jejichž názvy jsme si vyhledali na internetu. Některým z nás se exkurze tak zalíbila, že během prázdnin navštívíme Kutnou Horu s našimi rodiči a sourozenci.


Žáci VII.A