22. a 26. červen 2023

Ke konci školního roku jsme na naší škole přivítali děti z Mateřské školy Kmochova, abychom je seznámili s prostředím moderních učeben půdní vestavby. Připravili jsme si pro ně řadu aktivit, které je bavily. V moderní počítačové učebně si děti vyzkoušely namalovat tahem myši jednoduchý obrázek. V jiné interaktivní aplikaci si vybarvily obrázky dle vlastní fantazie. Své omalovánky si následně vytiskly na barevné tiskárně a hrdě odnesly domů. Zbylý čas byl věnován angličtině, kdy si děti procvičovaly hravou formou základní slovní zásobu. Koho zajímal přírodopis, mohl prostřednictvím mikroskopu nahlédnout do mikrosvěta hmyzu.

žáci IX. A

Poslední týden naši školu navštívili žáci ze ZŠ Ovčáry, kteří si užívali aktivit pod vedením žáků z IX. B. Podívali se do mikroskopu, kde pozorovali list a křídlo mouchy, hledali města a řeky na velké mapě České republiky, hráli pexeso a trimino. Dále poznávali planety naší Sluneční soustavy a učili se základnímu ovládání počítače pomocí her a třeba i angličtině. Pomocí interaktivní tabule se setkali s různými cizími jazyky. Dopoledne se malým i velkým dětem líbilo.

žáci IX. B