8. březen 2023

Masopustní období oslavili druháci spolu se staršími třeťáky a čtvrťáky karnevalem. Cvičilo se s hudbou, kdo chtěl, mohl si i zabubnovat. Střelba na přesnost do florbalové branky nebo chůze na chůdách a na pohyblivých „kamenech“ patřily do dalších činností, které probíhaly v tělocvičně. Cílem bylo proběhnout se a protáhnout se v netradičních převlecích, které děti v hodinách tělesné výchovy používat nemohou.

vychovatelky školní družiny