30. říjen 2023

Dne 30. října 2023 se třídy VIII. A a VIII. B vydaly na prohlídku kolínské vodní elektrárny a zdymadla. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací: vodní elektrárna patří pod správu tepelné elektrárny a byla vystavěna spolu s jezem v roce 1920, ostrov nese název Horní ostrov, ve strojovně je nainstalováno 7 turbín a generátory, které jsou obsluhovány počítačem, elektrárna vyrobí elektřinu pro 1500 domácností apod. Pozorovali jsme napouštění komor zdymadla a čištění česlic. Celá prohlídka se nám moc líbila.

dívky z VIII. A a VIII. B