19. květen 2023

Žáci IX. A navštívili město Poděbrady. Předem se rozdělili do skupin. Každá z nich si připravila zajímavosti o části tohoto lázeňského města. Své výsledky pak během exkurze přednesli ostatním spolužákům. Výsledkem byly zajímavé informace, které každý zaznamenal do pracovního listu. Odměnou všem byla na závěr ochutnávka lázeňských oplatek a vynikající poděbradské zmrzliny.

Iveta Korečková, třídní učitelka IX. A