22. červen 2023

Tento velmi teplý den nás čekala dominanta města Kolína chrám sv. Bartoloměje a jeho prohlídka. Přes hodinu jsme se potulovali po chladném chrámu a zkoumali jsme, kdy byl postaven, v jakém slohu či který panovník přispěl na výstavbu. Porovnávali jsme znaky různých slohů, ale také změny v rámci jednoho slohu. Připomněli jsme si české tradice – Velikonoce a Vánoce – a jejich spojení s kostely, chrámy. Byli jsme upozorněni na velké množství stavitelských zajímavostí, které se v chrámu nacházejí. Exkurze nám dala spoustu nových informací o kolínském chrámu.

Mgr. Jana Linhartová, třídní učitelka