5. prosinec 2023

Dne 5. 12. 2023 bylo v naší škole živo již od samého rána. Ani letos nezapomněli naši školu navštívit Mikuláš, čerti a andělé. Všechny děti prvního stupně měly pro vzácnou návštěvu připravené krásné písničky nebo básničky a tematicky vyzdobené třídy. Mikuláš vlídným slovem pochválil děti za pěknou práci, odměnil je drobnými sladkostmi nebo balíčky a čerti rozdávali kromě obrázků na obličeji také kouzelné uhlí, aby v pekle viděli, kdyby snad někdo někdy zazlobil…

Děkujeme vedení školy za podporu, třídním učitelům za pomoc a spolupráci a všem spolužákům za pěkně prožité úterní dopoledne.

žáci IX. A a IX. B