6. říjen 2023

Žáci VI. ročníků navštívili Městskou knihovnu Kolín. Seznámili se s jednotlivými odděleními dětské knihovny a s nejčtenější beletrií od pohádek přes komiksy a současnou tvorbu až po odbornou literaturu. Mnohé děti překvapilo, že si mohou přijít do knihovny zahrát deskové hry nebo že existují knížky, které se čtou „pozpátku“. O ty projevily největší zájem. Během prohlídky se děti také seznámily s výpůjčním řádem knihovny, měly možnost se aktivně zapojit v tvůrčí dílně nebo zhlédnout v přednáškovém sále výstavu znaků a erbů. Paní knihovnice se dětem po celou dobu věnovaly s trpělivostí a láskou, proto věřím, že se z mnohých z nich stanou pravidelní návštěvníci a čtenáři.

Mgr. Iveta Korečková