květen – červen 2023

V květnu a červnu jsme se školní družinou navštívili dopravní hřiště a centrální hřiště v Kolíně. Na dopravním hřišti jsme si osvojili správné návyky v silničním provozu. Při odpoledni stráveném na centrálním hřišti jsme si užili na průlezkách, houpačkách, skluzavkách a zvonkových drahách. Moc nás obě akce bavily a určitě si je společně zopakujeme.

Ilona Havelová, vedoucí ŠD