1. listopad 2023

V rámci výuky anglického jazyka již druhým rokem spolupracujeme s rodilou mluvčí Kaleigh Giacomoni, která žáky mimo jiné seznamuje s reáliemi anglicky mluvících zemí, jejich tradicemi a zvyky. Mezi svátky, které mají děti velice rády, patří jistojistě Halloween. V říjnových hodinách se žáci od I. do IX. ročníku dozvěděli nejen o vzniku a historii tohoto svátku, ale i o oslavách v současné době. Společně s Kaleigh si mladší žáci vytvořili krásné masky, zazpívali písničku, hádali různé strašidelné zvuky, procvičovali strašidelnou slovní zásobu, ti starší navíc sami popisovali jednotlivé bytosti s tímto svátkem spojené. Vše samozřejmě probíhalo v anglickém jazyce.
Na úterý 31. 10., kdy se tento svátek slaví, vyzvali zástupci parlamentu své spolužáky, aby přišli do školy v maskách, a tak si nejen zpestřili školní den, ale zasoutěžili si o nejlepší halloweenský kostým. Nejlepší žáky jednotlivých tříd vybrali samotní parlamenťáci. Posuďte sami, jak to žákům slušelo.

Mgr. Kateřina Zoubková