2. listopad 2023

Na prahu 2. stupně se šesťáci o hodinách literatury seznamují s různými druhy textů. Učí se, co jsou literární druhy, žánry a formy. Vcelku děsivá představa. To však neplatí pro žáky VI. A, kteří se na příkladu pohádky o řepě naučili, jaký je rozdíl mezi prózou a poezií, a dokonce i dramatem. Sami si vytvořili scénář divadelní scénky a připravili si různé kostýmy i rekvizity. V průběhu hodiny si svá představení navzájem zhodnotili a vítěze, spolužáky nejlépe ohodnocenou skupinku, čekala sladká odměna. Něco dobrého ale čekalo i ostatní skupinky. A jaké byly ohlasy žáků?

Natálie Taftlová a Adéla Hanková: Divadlo jsme si připravovali dva týdny dopředu. Všichni jsme se rozdělili do skupinek a sami jsme si napsali text. Začali jsme se připravovat a shánět kostýmy. Malé nedostatky jsme doladili a už jen zbývalo to pěkně zahrát. Tuto hodinu jsme si moc užili.

Kristýna Vlčková a Kateřina Smrčková: Ve čtvrtek jsme o literatuře hráli představení o veliké řepě. Byly čtyři týmy, které měly čtrnáct dní na přípravu. Připravovali jsme si kostýmy, texty a role. Potom všechny týmy hodnotily, kolik bodů si zaslouží za originalitu, připravenost a zábavnost. Dávali jsme jeden, nebo dva body, tři body, když to bylo hodně dobrý. 🙂

Mgr. Miroslav Zoubek